O NÁS

PONÚKAME

PRIHLÁŠKA

GALÉRIA

NAPÍŠTE NÁM

   
 
Odstupim komplexne vybavene priastory na prevadzkovanie autoškoly na Alejovej ulici v Košiciach z titulu ukončenia činnosti. Info: 0905/211 790

      Podmienky prijatia do našich kurzov:

 • záver o lekárskej prehliadke žiadateľa
  (podvrdené a podpísané Vašim lekárom)

  Tlačivo vo formáte MS Word pre skupinu B  
  Tlačivo vo formáte MS Word pre skupinu A  
  Tlačivo vo formáte MS Word pre skupinu B a A  
  Tlačivo vo formáte MS Word pre iné skupiny  
  * viď vyplnené vzorové tlačivo pre lekára   a vysvetlivky  

 • vyplnená prihláška do kurzu
  (prihlášku akceptujeme e-mailom alebo osobne)

  Tlačivo vo formáte MS Word 
   

 • vyplnená žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
  (do 18. roku záujemcu i podpis zákonného zástupcu)

 • platný občiansky preukaz - občania SR

 • potvrdenie o pobyte na území SR (najmenej 185 dní) - cudzinci

 

 


 

Košice, Alejová 5 / 4.poschodie (viď mapka), osobne od 9:00 do 16:00 (pondelok - piatok)
e-mail: bartok@bartok.sk, tel.:
055 6461919, mobil (non-stop): 0905 211790, 0904 568180

  Posledná aktualizácia október 2007 (c)